Kompania “IORDANIS” aktivizohet në fushën e peshkimit profesional, objekti kryesor i saj është prodhimi dhe shitja e rrjetave për peshkim bregdetar, detar, oqeanor dhe për kultivimin e peshkut.

Karakteristikat që e bëjnë të dallohet, përveç përvojës shumëvjeçare në fushën e peshkimit profesional janë:

  • Respekti për klientin.
  • Besueshmëria për cilësinë e artikullit që tregëton, kohën dhe vendin e dorëzimit.
  • Shërbimi mbas shitjes, duke u dhënë rëndësi vërejtjeve të klientëve dhe dukë marrë kënaqësi ku provohet çdo lloj defekt i artikullit.

Saktësia në përmasa lartësi dhe gjatësi, qepje të fortë, raport i saktë i materialeve dhe kryesisht rrjeta të cilësisë të shkëlqyer që nuk jua heq dot sytë .

Në kombinim me njohuritë teknike që zotëron, janë arsyet kryesore që preferojnë klientët e sajdhe karakteristikat që e bëjnë të shquhet nga kompanitë e tjera dhe që mund et ti përgjigjet kërkesavë të klientëve të saj.