Preduzeće „JORDANIS“ obavlja delatnosti u sektoru profesionalnog ribolova, sa akcentom na proizvodnji i prodaji mreža za uzgoj riba, priobalni, prekomorski i ribolov na srednjim tokovima.

Osim višegodišnjeg iskustva na polju profesionalnog ribolova, karakteristike koje naše preduzeće čine drugačijim od ostalih su:

  • Poštovanje klijenata.
  • Pouzdanost kada je u pitanju kvalitet robe, vreme i mesto isporuke.
  • Usluga nakon prodaje, pri čemu se pridaje značaj primedbama klijenata i čini se sve kako bi bili zadovoljni ako se dokaže da je proizvod imao neki nedostatak.

Preciznost u dimenzijama kada je reč o visini i dužini, čvrsto tkanje, dobar odnos materijala i pre svega mreže izuzetnog kvaliteta čije se očice ne kidaju.

Uz ekspertizu koju posedujemo, ovo su glavni razlozi zbog kojih se klijenti odlučuju za nas i činjenice koje naše preduzeće čine drugačijim od ostalih, omogućujući nam da odgovorimo na zahteve klijenata.